Αυτοματισμός Υποδομής

Ενδεικτικά έργα Αυτοματισμού για συστήματα υποδομής δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου έχει λάβει μέρος με επιτυχία η "electric VASILEIOU"

  • ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
  • ΧΥΤΑ
  • ΛΑΤΟΜΕΙΑ
  • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού, προσδίδοντας στον τελικό χρήστη άνεση επικοινωνίας με το τελικό ελεγχόμενο σύστημα, βασιζόμενοι πάντα στις παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ AUMA ΕΥΔΑΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ MCC01 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΛΟΓΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 1 ΠΙΝΑΚΑ MCC01 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 2 ΠΙΝΑΚΑ MCC01 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ MOTOR OIL
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΛΟΓΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 ΠΑΞΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΠΑΞΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΟΓΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ