Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Ενδεικτικά έργα Βιομηχανικού Αυτοματισμού όπου έχει αποπερατώσει με επιτυχία η "electric VASILEIOU" :

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ταινιόδρομους, μηχανές εμφιάλωσης, μηχανές συσκευασίας, μηχανές διαλογής κ.λ.π.)
  • ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  • ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ SCADA

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού, με μονάδες PLC των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως, προσδίδοντας στον τελικό χρήστη άνεση επικοινωνίας με το τελικό ελεγχόμενο σύστημα, βασιζόμενοι πάντα στις παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ MOTOR OIL
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ MOTOR OIL
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ MOTOR OIL
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ MOTOR OIL
MCC1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MOTOROIL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ MOTOR OIL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΟΕΙΟΥ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΑΛΩΝ